Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформатики
Телефон: (0472) 36-13-55
Наукові інтереси: машинне навчання та аналіз даних, паралельні та розподілені обчислення, комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Дисципліни:
Алгоритми та структури даних
• Прикладні задачі машинного навчання
• Математичне моделювання

У межах проекту GeekHub викладає курс «Data Science & Python»

Участь у конференціях:
• конференція Data Science UA Conference 7 (Kyiv, October 19, 2019).
• конференція AI & Big Data Day 2019 (Львів, April 6, 2019).
• конференція IV International scientific and practical conference «Modeling, control and information technologies» (Rivne, November 5-7, 2020).
Робота з аспірантами:
• підготував одного кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
• підготував (спільно з Гусаком А.М.) одного кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла (захист у червні 2017).
• керує науковою роботою аспірантів.
• член спеціалізованої вченої ради К 73.052.01 (спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи)
Керівництво студентською науковою роботою:
• керує дипломними роботами магістрантів та студентів бакалавріату.
• є членом журі по відділенню комп’ютерних наук ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.
• керує науково-дослідницькою роботою учнів-членів Малої академії наук – 13 дипломів на ІІІ (заключному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту.
• з 2002 р. є головою журі III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики.
Основні публікації:
1. Gusak A.M. Modeling of Entropy Production and Self-Organization of Decomposing Metallic Alloy Under High Current Density / Gusak A.M., Marchenko S.V., Turlo V.V., Bogatyrev A.O. // Ukr. J. Phys. – 2017. – Vol. 62, No. 12, P. 1031-1040.
2. Богатырёв А. О. Математическая модель межфазного взаимодействия в бинарной металлической системе / А. О. Богатырёв, Н. А. Красношлык // Электронное моделирование. – 2012. – Т. 34. – № 5. – С. 13 – 27.
3. Красношлык Н. А. Мезоскопическая модель компьютерного моделирования роста/угнетения фаз в бинарных металлических системах / Н. А. Красношлык, А. О. Богатырёв // Эвристические алгоритмы и распределённые вычисления в прикладных задачах (выпуск 2) : коллективная монография; под ред. Б.Ф. Мельникова. – Ульяновск, 2013. – С. 111 – 116.
4. Красношлык Н.А. Основные этапы проведения компьютерного моделирования / Н. А. Красношлык, А. О. Богатырёв // Вісник Черкаського університету. Серія : Прикладна математика. Інформатика. – 2014. – № 38. – С. 20 – 33.
5. Безпальчук В.М. Проблема вибору першої фази в реакції між наноплівками нікеля та алюмінію / В. М. Безпальчук, С. В. Марченко, О. М. Римар, О. О. Богатирьов, А. М. Гусак // Металлофизика и новейшие технологии.– 2015. – т. 37.– C. 87-102.

               https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005422096

Закрыть меню