ВІСНИК ЧЕРКАСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. ІНФОРМАТИКА»

Наказом Міністерства освіти і науки №886 від 02.07.2020 Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України.

Рік заснування: 2009
Тематика: Прикладна математика. Інформатика
Реферативні бази даних: Scolar Google (Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика), Index Сopernicus (Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика), реферативна база даних «Україніка наукова» (Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика, irbis-nbuv.gov.ua)
ISSN: 2076-5886
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16161-4633 ПР від 11.12.2009; КВ № 21396-11196 Р від 25.06.2015; КВ № 23973-13813 Р від 21.05.2019
Фахова реєстрація: Наказ МОН України №528 від 12.05.2015
Спеціальність ДАК: 01 – фізико-математичні науки. 05 – технічні науки
Періодичність: один раз на рік
Мова видання: українська, англійська, російська
Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Головний редактор: Пасічний М.О., к.ф.-м.н., доц. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна)
Заступники головного редактора: Головня Б.П., д.т.н., доц. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна)
Відповідальний секретар: Сердюк О.А., к.е.н. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна)
Члени редколегії: Соловйов В.М., д.ф.-м.н., проф. (Криворізький державний педагогічний університет; Україна); Запорожець Т.В., д.ф.-м.н., проф. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна); Шквар Є.О., д.т.н., проф. (Чжецзянський педагогічний університет, м. Чжецзян, Китай); Ляшенко Ю.О., д.ф.-м.н., проф. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна); Дідковський Р.М., д.т.н., доц. (ТОВ «ФАЄРБЛІНК», м. Черкаси, Україна); Гаєв Є.О., д.т.н., проф. (Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна); Сторожук Н.В., к.ф.-м.н. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна); Лила Д.М., к.ф.-м.н. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна); Бабенко С.В., к.ф.-м.н. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького; Україна)
Адреса редакції: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, інститут інформаційних та освітніх технологій, кафедра прикладної математики та інформатики, бульвар Шевченка, 79, корп. № 3, к. 307, Черкаси, 18000
Телефон: (0472)36-13-55
E-mail: serdyuk@ukr.net (відповідальний секретар); ami.cdu@ukr.net; ami.cdu.ua@gmail.com
Адреса сайту видання (URL): http://ami-ejournal.cdu.edu.ua

Закрыть меню