Науковий ступінь: доктор технічних наук
Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформатики
Телефон: (0472) 36-13-55
Наукові інтереси: комп’ютерне моделювання фізичних та технічних процесів, обчислювальна гідродинаміка, методи  обчислень,
Дисципліни:
• Методи обчислень
• Методи обчислень та методи оптимізації
• Додаткові розділи методів обчислень
• Імітаційне моделювання

Види діяльності:
• здійснює керівництво студентськими науковими роботами

• керує роботою аспіранта зі спеціальності 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи / 113 Прикладна математика
• підготував одного кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (2019 р.)
• Заступник головного редактора, член редакційної колегії Вісника Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Прикладна математика. Інформатика»

Основні публікації:
1. Golovnya B.P. Important properties of turbulent near-wall flows which are not accounted by modern RANS models, Int. J. Heat Mass Transfer, 146 (2020) 118813.

2. Golovnya B.P. The  model of G-type for calculation of heat transfer in forced boundary layers, Int. J. Heat Mass Transfer, 157 (2020) 119953.

3. Головня Б.П. Расчет ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое на плоской пластине, обдуваемой турбулизированным потоком / Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». –2019. – №2. – С. 11-20.
4. Головня Б.П. К вопросу о преподавании метода сопряженных градиентов // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2019. – № 2. – 43-58..
5. Головня Б.П. Повна к-е модель турбулентності в циліндричних координатах. Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2015. – № 38 (371). – С. 3-11
6. Golovnya B.P. Some systematic mistakes in near-wall turbulence modeling and possible way to overcome them. Вісник Черкаського університе-ту. Серія «Прикладна математика. Інформатика». 2016. № 1-2 – С. 3-10
7. Golovnya B.P. Modelling of the fluctuating component in the form of the sum of an infnite number of random quantities// Int.J. of Heat and Mass Transf. – V 52. – 2009. – pp.5218-5228.

               https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507743606

 

Закрыть меню