Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформатики
Телефон: (0472) 36-13-55
Наукові інтереси: методика викладання інформатики, розробка веб-застосувань
Дисципліни:
• Інформатика та програмування
• Шкільний курс інформатики та методика його викладання
• Методика навчання математики та інформатики у вищій школі

Види діяльності:
• здійснює керівництво студентськими науковими роботами

• офіційний опонент  дисертації, поданої на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)
Основні публікації:
1. Гришко Л.В. Психолого-педагогічні аспекти навчання основ програмування // Науковий часопис НПУ імені М.П, Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.Ж НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012.- №12(19). – с. 196-201
2. Гришко Л.В. Про форми організації навчальної діяльності студентів при навчанні основ програмування // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2013. – № 18 (271). – С. 94-101.
3. Гришко Л.В Визначення функцій курсу з основ програмування для майбутніх програмістів // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2013. – № 38 (291). – С. 65-71.
4. Гришко Л.В. Basic Programming: Competence Approach Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2014. – № 38 (331). – С. 103-107.
5. Акуленко І.А. Організація навчання математики та інформатики в профільній школі: методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник / І. А. Акуленко, Л. В. Гришко. – Черкаси : ім. Б.Хмельницького, 2016. – 168 с.

Закрыть меню