Посада: старший викладачматематики та інформатики
Телефон: (0472) 36-13-55
Наукові інтереси: інформаційні технології в освіті
Дисципліни:

• Інформаційні технології навчання
• Новітні інформаційні технології в освітньому процесі
• Методика навчання інформатики: інноваційні технології
• Охорона праці в галузі

Види діяльності:
• заступник відповідального за пункт проведення ЗНО

Основні публікації:
1. Акуленко І. А. Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя математики до організації проектної діяльності школярів / І.А.Акуленко, О.Е.Жидков // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 168. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С.9-13
2. Акуленко І.А., Жидков О.Е. Електронні освітні ресурси у методичній підготовці майбутнього вчителя математики // Вісник Черкаського університету: Серія “Педагогічні науки”. – № 11.2017.  – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 87-93.
3. В. І. Єфіменко, Т. В. Бодненко, О. Е. Жидков Створення банку тестових завдань на основі методології IRT // Науковий часопис  національного педагогічного університету  імені  М. П. Драгоманова.  Серія  № 5. Педагогічні  науки: реалії та перспективи. – Випуск 41 : збірник наукових праць / за ред. проф. В. П. Сергієнка. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 194 с.
4. В.В. Атамась, Жидков О.Е. Впровадження елементів програми ”Intel – навчання для майбутнього” при викладанні на математ. факультеті ЧНУ // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції ПМО – 2007, С.102

Закрыть меню