Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Посада: доцент кафедри прикладної математики та інформатики
Телефон: (0472) 36-13-55
Наукові інтереси: машинне навчання, наука про дані, методи ройового інтелекту, методи оптимізації, математичне та комп’ютерне моделювання
Дисципліни:
• Інформатика
• Методи оптимізації та дослідження операцій
• Машине навчання
• Основи машинного навчання
• Програмне забезпечення та інформаційно-комунікаційні технології
• Нейронні мережі та глибоке навчання

Види діяльності:
• здійснює керівництво студентськими науковими роботами

• входить до складу журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
• керує науково-дослідницькою роботою учнів-членів Малої академії наук – 2 дипломи на ІІІ (заключному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
• офіційний опонент 2 дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи
• участь у KTU Big Data School — 2019 у Kaunas University of Technology (Литва, м. Каунас)
Основні публікації:
1. Красношлык Н.А. Решение задачи глобальной оптимизации модифицированным алгоритмом летучих мышей / Красношлык Н. А. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2015. – № 4(35). – С. 96-103.

2. Старова Ж.С. Використання популяційного алгоритму кажанів у методі кластерізації даних K-MEANS / Старова Ж.С., Красношлик Н. О. // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2015. – № 38 (371). – С. 49-56.
3. Красношлык Н.А. Компьютерное моделирование межфазного взаимодействия в металлических сплавах / Красношлык Н. А. // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 5/2 (25). – С. 50-54.
4. Акуленко І. А., Красношлик Н. О., Лещенко Ю. Ю. Основи криптології. Матеріали міжпредметного курсу за вибором
(математика та інформатика) (Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки Україн) – Черкаси, 2017. – 224 с.
5. Талімончик А.С. Дослідження та вдосконалення методів світлячків і зграї вовків при розв’язуванні задач оптимізації і машинного навчання / Талімончик А.С., Красношлик Н. О. // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2016. – № 1-2. – С. 77-89
6. Ільяхова Н.О. Порівняльний аналіз алгоритму PSO та його модифікацій для розв’язування задач оптимізації / Н.О. Ільяхова, Н.О. Красношлик // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2016. – № 1-2. – С. 90-99

Закрыть меню