Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Посада: завідувач кафедри прикладної математики та інформатики
Телефон: (0472) 36-13-55
Наукові інтереси: машинне навчання, автоматизація інформаційних процесів, застосування методів нелінійної динаміки для дослідження технічних і соціально-економічних систем
Дисципліни:
• Комп’ютерні мережі
• Теорія ймовірностей
• Машинне навчання
• Методи статистичного виведення
• Хмарні технології

Види діяльності:
• здійснює керівництво студентськими науковими роботами
• науковий керівник НДР «Методи і технології інтелектуального аналізу даних та машинного навчання» (державний реєстраційний номер: 0120U105526).

Основні публікації:
1. Піскун О. В. Аналіз алгоритмів машинного навчання для задачі бінарної класифікації / О.В. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2019. – № 2. – С. 86-95.
2. Піскун О. В. Застосування методів машинного навчання для побудови моделі рішення задачі класифікації / О.В. Піскун // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2019. – № 1. – С. 41-52.
3. Пискун А. В. Рекуррентный количественный анализ как основа системы раннего обнаружения финансовых кризисов / Пискун А. В. // International Scientific-Practical Conference From the Baltic to Black Sea: National Model of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016, Riga (Latvia). – Riga: Baltija Publishing, 2016. – P. 321 – 324.

4. Пискун А. В. Применение индексов волатильности для исследования фондовых рынков / Пискун А. В. // International Scientific-Practical Conference Development of social and economic systems in a global competitive environment: Conference Proceedings, February 26, 2016, Chisinau (Republic of Moldova). – Chisinau: Publishing Moldova state university, 2016. – P. 291 – 293.
5. Піскун О.В. Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю з динамічним підбором параметрів / О.В. Піскун  // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. праць / Ін-т регіональних досліджень НАН України; редкол. : відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2015. – Вип. 2 (112). –  С. 42 – 45.

Закрыть меню