Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики
Телефон: (0472) 36-13-55
Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних, теорія розпізнавання образів, моделювання економічних процесів
Дисципліни:
• Аналіз даних
• Програмування
• Мови програмування
• Інженерія програмного забезпечення
• Об’єктно-орієнтоване програмування
• Теорія розпізнавання образів

Види діяльності:
• здійснює керівництво студентськими науковими роботами
• голова журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
• голова журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій
• стажування у «Wyzszej Szkole Zarzadzania Ochrona Pracy» (м. Катовіце, Польща)

Основні публікації:

1. Soloviev V., Serdyuk O., Semerikov S., Kiv A. Recurrence plot-based analysis of financial-economic crashes // Proceedings of the Selected Papers of the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2020), Odessa, Ukraine, July 13-18. — CEUR Workshop Proceedings, volume 2713, 2020. — P. 21-40.

2. Bielinskyi A., Semerikov S., Serdyuk O., Solovieva V., Soloviev V., Pichl L. Econophysics of sustainability indices // Proceedings of the Selected Papers of the Special Edition of International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2020), Odessa, Ukraine, July 13-18. — CEUR Workshop Proceedings, volume 2713, 2020. — P. 372-392.

3. Soloviev V., Bielinskyi A., Serdyuk O., Solovieva V., Semerikov S. Lyapunov Exponents as Indicators of the Stock Market Crashes // Proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops. — Kharkiv, Ukraine, October 06-10, 2020.

4. Куценко О.А., Сердюк О.А. Огляд алгоритмів пошуку плагіату у програмному коді // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». № 1. 2019. — с. 74-84.

5. Підлісний О.М., Сердюк О.А. Моделі представлення структури зображення у задачах комп’ютерного зору // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». № 38 (371). 2015. – c. 40-48.

6. Сердюк О.А. Моделі представлення структури зображення у задачах комп’ютерного зору / О.М. Підлісний, О. А. Сердюк // Вісник Черкаського університету. Серія «Прикладна математика. Інформатика». – 2015. – № 38 (371). – c. 40-48.

7. Моделювання складних систем: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. М. Соловйов, О. А. Сердюк, Г. Б. Данильчук – Черкаси : Брама-Черкаси, 2016. – 194 с.

                https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219780203

Закрыть меню