ПРОГРАМИ ПРАКТИК
Програма виробничої фахової практики
Програма переддипломної практики

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Iнформатика
Програмування
Дискретна математика
Алгебра та геометрія
Програмне забезпечення i IКТ
Алгоритми та структури даних
Мови програмування
Математичний аналіз
Теорiя ймовiрностей та математична статистика
Архiтектура обчислювальних систем
Веб-програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування
Бази даних та інформаційні системи
Методи обчислень
Аналіз даних
Паралельні та розподілені обчислення
Методи оптимізації
Машинне навчання.1
Машинне навчання.2
Проектування IС
Управлiння IТ-проектами
Операцiйнi системи
Тестування програмного забезпечення
Комп’ютерні мережі
Прикладні задачі аналізу даних
Методи статистичного виведення
Теорія ймовірностей
Методи оптимізації та дослідження операцій
Проектування інтернету речей
Диференціальні рівняння
Фізика
Чисельні методи у фізиці

Основи криптології та захисту інформації
Евристика
Математичне моделювання
Теорія автоматичного керування
Технічні засоби автоматизації
Аналіз часових рядів
Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
Основи візуалізації даних
Синергетика

Закрыть меню