ПРОГРАМИ ПРАКТИК
Програма виробничої фахової практики (бакалавр)
Програма переддипломної практики (бакалавр)
Виробнича фахова практика (магістр)
Науково-дослідницька практика (магістр)

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
освітній ступінь «бакалавр»
Iнформатика
Програмування
Дискретна математика
Алгебра та геометрія
Програмне забезпечення i IКТ
Алгоритми та структури даних
Мови програмування
Математичний аналіз
Теорiя ймовiрностей та математична статистика
Архiтектура обчислювальних систем
Веб-програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування
Бази даних та інформаційні системи
Методи обчислень
Аналіз даних
Паралельні та розподілені обчислення
Методи оптимізації
Машинне навчання.1
Машинне навчання.2
Проектування IС
Управлiння IТ-проектами
Операцiйнi системи
Тестування програмного забезпечення
Комп’ютерні мережі
Прикладні задачі аналізу даних
Методи статистичного виведення
Теорія ймовірностей
Методи оптимізації та дослідження операцій
Проектування інтернету речей

Основи криптології та захисту інформації
Математичне моделювання
Теорія автоматичного керування
Технічні засоби автоматизації
Аналіз часових рядів
Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
Основи візуалізації даних

освітній ступінь «магістр»
Методологія та організація наукових досліджень
Технології проектування та реалізації інформаційних систем
Проектування інтерфейсу користувача
Моделювання інформаційних систем та бізнес-процесів
Методи та системи штучного інтелекту
Методи і засоби обробки великих даних
Технології захисту інформації та безпека інформаційних систем
Архітектура та розробка веб-додатків

Закрыть меню