Освітня програма «Інтелектуальний аналіз даних»

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми:
Інформатика
Програмування
Дискретна математика
Алгебра та геометрія
Програмне забезпечення та інформаційно-комунікаційні технології
Алгоритми та структури даних
Мови програмування
Математичний аналіз
Теорія ймовірностей та математична статистика
Архітектура обчислювальних систем
Веб-програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування
Бази даних та інформаційні системи
Методи обчислень
Аналіз даних
Паралельні та розподілені обчислення
Методи оптимізації
Машинне навчання
Проектування інформаційних систем
Управління ІТ-проектами
Операційні системи
Тестування програмного забезпечення
Комп’ютерні мережі
Прикладні задачі аналізу даних

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми:

Закрыть меню